De Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België heeft als doelstelling het toepassen van de grondprincipes omschreven in haar Principeverklaring.

Ze getuigt van het filosofische, spirituele en morele onderzoek door de studie van de symboliek als middel om toegang te krijgen tot de initiatieke inhoud van de Orde en haar uitstraling in de wereld.

Zij verkondigt haar verbondenheid met de principes van volledige gewetensvrijheid, wederzijdse verdraagzaamheid, eerbied voor de anderen en voor zichzelf, het beoefenen van solidariteit en plaatst de mens in het centrum van de actie.

Ze beroept zich op een geleidelijke en vooruitstrevende benadering en stelt dat de verbetering van de mens en de maatschappij twee onafscheidbare componenten zijn.

Ze bevestigt haar vrouwelijke maçonnieke identiteit, haar inzet en haar bijzondere verantwoordelijkheid in alle beschouwingen en acties die bijdragen aan de emancipatie van de vrouw, aan de erkenning en eerbied van haar rechten, aan de verdediging van haar fysieke en morele integriteit, aan de bevestiging van haar waardigheid, aan het uitoefenen van haar vrijheid.

Ten overstaan van de toename van godsdienstig fundamentalisme bevestigt de Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge
van België
dat :

  • het zoeken naar de zin buiten de godsdienst kan plaats hebben ;
  • de adogmatische Vrijmetselarij een andere dimensie toevoegt aan de spiritualiteit, de moraal en de ethiek door
    haar symbolische benadering, haar arbeid en striktheid die tot de vervolmaking van de mens leiden.

Haar leuze is : Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid

  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
Waardencharter