De Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België bevestigt haar verbondenheid met de essentiële en tijdloze principes van de Vrijmetselarij, zoals omschreven in de Constituties van Anderson van 1723.

In het bijzonder geldt het principe dat bepaalt dat de Vrijmetselarij een genootschap is van eerlijke en vrije mensen, die samenkomen in Loges, volgens de regels samengesteld, met als doelstelling het Centrum van de Eenheid te verwezenlijken.

De Grande Loge Féminine de Belgique – Vrouwengrootloge van België steunt op de humanistische waarden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die zij beschouwt als één van de erfenissen van de geschiedenis van de Vrijmetselarij.

Zij promoot een universele broederschap gebaseerd op tolerantie en wederzijds respect, absolute gewetensvrijheid en verwerpt elke vorm van discriminatie.

Ze is :

 • Een initiatieke en traditionele vereniging.
 • Een vereniging van vrouwen, zonder onderscheid van nationaliteit, ras, geloof, geld, rang of sociale positie, die een onvoorwaardelijke Broederliefde beoefent.
 • Een geheel van Loges, beheerd door de principes van wederzijdse tolerantie, respect voor de anderen en voor zichzelf, absolute gewetensvrijheid, die geen enkele belemmering aanvaardt en geen enkele limiet bepaalt in het voortdurend zoeken naar Waarheid en Gerechtigheid.

Ze is niet :

 • Een service club, zelfs indien ze filantropische activiteiten onderneemt.
 • Een therapeutische groep.
 • Een vereniging van bekrompen of dogmatische vrouwen.
 • Een vereniging met politieke en/of winstgevend doel. 

Haar doelstellingen :  

 • De vrouwen helpen om zich beter te leren kennen, om bewust te worden van hun eigenwaarde, haar te vergezellen in hun zoektocht naar een beter-zijn, naar zelfkennis en hun mogelijkheden.
 • De vrouwen aansporen om deel te nemen aan de opbouw van een vrije en verantwoordelijke menselijke maatschappij, zonder utopie, rekening houdend met de realiteit van onze wereld en de zwakheden eigen aan de leden die haar samenstellen. 

Haar middelen :  

 • Het naleven van de ritualen.
 • De studie van de symbolen.
 • De filosofische en spirituele beschouwing.
 • Het actieve luisteren.
 • De afwezigheid van vooroordelen en dogma’s.
 • Het beoefenen van solidariteit en broederliefde.
  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
Waarden