Waarom een vrouwelijke Vrijmetselarij ?
Deze fundamentele vraag kan eenvoudig en duidelijk beanwoord worden. 

De vrouw bezit een levenskracht die ze wenst te delen.
Het maatschappelijk leven is voor haar steeds een prioriteit geweest, zelfs wanneer ze haar stem niet kon of niet mocht laten horen !

Vrouwen hebben een eigen, specifieke manier van beschouwen, denken, handelen en zijn. Deze specifieke manier komt heel goed tot uitdrukking wanneer vrouwen onder elkaar zijn.

Ook al hebben vrouwen bepaalde fundamentele rechten verworven, dan mogen we onszelf niets wijsmaken ! Vele vrouwen, hier en elders, moeten nog steeds zwijgen Ö zich verborgen houden.

Er is voldoende bewijzen dat de taak verre van voltooid is en er moet nog veel gebeuren omdat morgen de Vrijmetselarij op een efficiŽnte manier kan bijdragen aan meer humanisme en respect in deze wereld.

De Vrijmetselarij is een initiatieke vereniging waarvan de vorm en de werking volgens de traditie wordt doorgegeven. Als streefdoel heeft de
Vrijmetselarij de intellectuele en spirituele vervolmaking van haar leden en hun uitstraling in de wereld.

De Grande Loge Fťminine de Belgique - Vrouwengrootloge van BelgiŽ (G.L.F.B. - V.G.L.B.) 
is een Federatie van Loges die in de eerste drie graden van de symbolische Vrijmetselarij arbeiden.

Elke vrouw kan toetreden mits ze :

  • minstens 25 jaar zijn ;
  • van haar burgerrechten geniet ;
  • zich aansluit bij het maÁonnieke ideaal, samengevat in de leuze : VrijheidĖ GelijkheidĖ Broederlijkheid ;
  • aanvaard wordt in de Loge waar haar aanvraag zal worden voorgelegd.
  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
Vrouwelijke Vrijmetselarij