Op een meer poëtische manier proberen vrouwen Vrijmetselaars te strijden in hun naam, met hun middelen, hun levende krachten en hun hoop …

Zij proberen een vrijheid te verkrijgen met meer gerechtigheid en meer respect voor de andere.
Zij proberen zich vrij te stellen van elk dogma en elke vooringenomenheid.
Met een spottende glimlach bekijken zij zich in de spiegel ... humor is een vorm van vrijheid.

Vrouwenvrijmetselaars, vrije vrouwen, sluiten hun ogen niet voor de gesloten deuren van deze eeuw.
Ze hebben de plicht om alle vrijheden te beschermen, met respect voor de andere.
 

Het werk is omvangrijk en blijft onafgewerkt ...

hoe talrijker wij eraan kunnen werken ...
hoe vaker de naam van de Vrijheid zal weerklinken ...

  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
Vrijheid