De Grande Loge Féminine de Belgique – Vrouwengrootloge van België is een Federatie van vrije en soevereine Loges. Ze is opgericht als vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Ze wordt bestuurd door een Federale Raad, samengesteld uit 12 Federale Raadsleden die verkozen zijn voor drie jaar. De Federale Raad vertegenwoordigt de uitvoerende macht (vergelijkbaar met de Raad van Bestuur van een vzw) en wordt voorgezeten door de Grootmeester.

Zoals in elke vzw beschikt de Algemene Vergadering, samengesteld uit drie Afgevaardigden per Loge, over de wetgevende macht en over alle voorrechten die haar wettelijk zijn toegekend. Er zijn twee Algemene Vergaderingen per jaar.
In de Raadgevende Commissies zetelen vertegenwoordigsters van alle Loges. Zij bestuderen de vragen die hun worden voorgelegd door de Loges of de Federale Raad en dit, in het kader van hun specifieke bevoegdheden (Algemene Reglementen, Controle van Financiën, Geschiedenis, Communicatie, Ritualen).

De Loges, bestaande uit Vrijmetselaars, worden bestuurd door een College van Officieren, voorgezeten door een Achtbare Meester.


  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
Structuur