De Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België
aanvaardt de volgende traditionele regels als grondbeginselen :

 

Zij werkt ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal.

 

In overeenstemming met de tradities van de Orde, verlichten drie Grote Lichten haar werkzaamheden.
De geloften van de Vrijmetselaars worden afgelegd in overeenkomst met de ritus die in iedere Loge wordt gevolgd.

 

Zij betuigt haar trouw aan het vaderland en haar verknochtheid aan de principes vans vrijheid, verdraagzaamheid en eerbied voor de anderen en voor zichzelf.

 

Zij mengt zich in geen enkel geschil inzake politieke, confessionele of linguďstische aangelegenheden.

 

Inzake andere principes dan de bovengenoemde, houdt zij zich aan de maconnieke traditie voor de strenge naleving van het rituaal en de studie van de symboliek als middel om door te dringen tot de initiatieke inhoud van de Orde.

 

  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
Principeverklaring