De Belgische obediënties veroordelen de laffe aanslagen van dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en bieden aan de nabestaanden hun oprechte medeleven aan.
De Europese Maçonnieke Alliantie (EMA), die dertig liberale en adogmatische Europese vrijmetselaarsobediënties groepeert was in het weekend van 13 en 14/11 in Lausanne bijeen. De leden van de EMA hebben gewerkt aan het thema "Hoe kan de Opvoeding het fundamentisme en de radicalisering bestrijden ?

De 8 maçonnieke vrouwelijke Obediënties hebben zich, op hun vergadering in het kader van CLIMAF (Centre de Liaison International de la Maçonnerie Féminine) op 10 oktober 2015 in Parijs, gebogen over de dramatische situatie van de vrouwelijke migranten.

De Europese maçonnieke obediënties zijn verontrust door de tragedie van de migranten op vlucht uit hun land dat door oorlog en ellende wordt geteisterd. Zij doen daarom een oproep aan de regeringen van de Europese Unie om werk te maken van een gemeenschappelijk beleid, onontbeerlijk voor een warme en waardige ontvangst van groepen mensen die in nood en in gevaar verkeren.

Als reactie op de tragische gebeurtenissen die zich op 7 januari 2015 in Parijs hebben afgespeeld, hebben 4 Belgische Obediënties een gezamenlijk persbericht ondertekend.

Na vruchtbare debat werd een gezamenlijke verklaring opgesteld door de leden van de Raad van de CLIMAF : "Uitgenodigd door het Centre de Liaison International de la Maçonnerie Féminine, onder de auspiciën van de Vrouwengrootloge van Portugal, zijn 240 vrouwen uit verschillende landen op 7 juni 2014 nijeengekomen en Lassabon en hebben gebatteerd over het thema laïciteit.
Ze houden er aan de universele waarden van vrijheid van geweten en van gelijkheid waarrond ze werken opnieuw te bevestigen. Ze bevestigen de noodzaak om het principe van de laïciteit in de Europese Grondwet op te nemen. Dit principe houdt de vrijheid om te geloven of niet te geloven in, om een religie te hebben of niet te hebben en om van religie te veranderen. Zij besluiten dat Europa en haar lidstaten zich moeten verzekeren van hun opdracht wat betreft onderwijs, gezondheid en sociale actie en dit zonder enig dogma".

Spanje schrapt streng wetsvoorstel rond abortus ...

* Manifest van de Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België (GLFB-VGLB) voor terugtrekking/of tegen aanneming van het wetsvoorstel Gallardón over de VZO
* Manifesto de la Gran Logia Femenina de Bélgica (GLFB-VGLB) para la retirada v/o contra la adopción del projecto de ley Gallardón sobre el aborto

Druk op Belgische Masonic Obediënties in de nasleep van de bomaanslagen in Brussel op 22 maart 2016

  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
News