Contact
  


Voorwaarden om lid te worden :  

  1. ten minste 25 jaar oud zijn ;

  2. de nodige garanties van eerlijkheid en rechtschapenheid bieden ;

  3. zich aansluiten bij de principes van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid ;

  4. van zijn burgerrechten genieten en een getuigschrift van goed gedrag verschaffen .

Elke Loge beslist over het gevolg dat wordt gegeven aan een kandidatuur waarvan de aanvraag voorafgaand wordt onderworpen aan een grondige analyse, volgens een welbepaalde procedure.

U wil lid worden van de Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België (GLFB-VGLB).

U bent een zoekende, vrije vrouw, maar u kent geen of slechts enkele Vrijmetselaars.

In dat geval download het onderstaande formulier en vul het in : Aanvraag voor toetreding.

Na invulling van het formulier, kan u het elektronisch versturen naar info@glfb-vglb.be of per post naar :

GLFB-VGLB
Stationsstraat 9-11
Vorst 1190

U brijgt steeds een antwoord op uw vraag.

Indien enkel inlichtingen wenst te bekomen, gebruik dan onderstaand online formulier :

Naam :
 *
Voornaam :
 *
Geboortedatum :
 *
Spreektaal :
 *
E-mail :
 *
Bericht :
 *