De traditie van de Vrijmetselarij (mannen en vrouwen) bestaat uit verschillende stappen:  "inwijdingen" genoemd. Een inwijding is een overgangsritueel : een binnenkomen in een nieuwe "wereld".


Het werken in een loge steunt op verschillende elementen: het ontdekken en het persoonlijk bestuderen van "symbolen". Door het gebruik van een symbool kunnen we gemakkelijker een verband leggen. Tevens is het bestuderen van symbolen een bevoorrecht middel om tot de kern van de Vrijmetselarij te komen, hetgeen leidt naar zelfkennis. Dit sluit het onderzoek naar het filosofische en het maatschappelijk denken niet uit. Men tracht het onzichtbare te vatten. 

Een initiatie moet men beleven.


Het doel van de Vrijmetselarij blijft de persoonlijke groei naar verbetering van zichzelf, in alle moraliteit en naar een spiritualiteit  zonder religieuze strekking.Bij de GLFB-VGLB bevestigt de vrouw haar identiteit als vrouwelijke Vrijmetselaar. Haar verbintenis, haar gedachten en handelingen kunnen bijdragen tot de emancipatie van de vrouw, tot de erkenning en het respect van haar rechten, tot het verdedigen van haar fysische integriteit en moraal, tot de instandhouding van haar waardigheid en dit in alle vrijheid.


Haar leuze is Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid.

Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid : de grote republikeinse waarden blijven ons "credo".


De Vrijmetselaars dromen  van vrijheid voor hen en iedereen ; vrijheid als een waarborg voor zelfstandigheid; vrijheid van denken en het uitwisselen van gedachten ; vrijheid om het overal te verkondigen ; de vrijheid van gedachten ; de persoonlijke vrijheid die echter wel een verantwoordelijkheid vereist.


De vrouwelijke Vrijmetselaars verenigen alle vrouwen van over heel de wereld. Zij leven volgens hun principes bij Vrijmetselaars maar ook in het gewone leven.


Door hun persoonlijke ideeŽn en inwijdingen verenigen de Vrijmetselaars zich in een gezamenlijke beweging. De broederlijkheid is hun levenswerk.

En na al deze ernstige overwegingen, verzekeren wij dat de Vrijmetselaars ook over een goede dosis humor beschikken die hen toelaat om te relativeren en om de vrijheid van denken te vrijwaren.


We hebben nog work voor de boeg maar hoe meer verenigd en solidair, hoe vlugger wij vooruitkomen.

Aanpak en waarden